GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Political Science / Statsvetenskapliga institutionen >
Kandidatuppsatser/Bachelor theses >

Hur många är för lite? - en kvantitativ studie kring regeringars åsikter om fertilitet


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/29663

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_29663_1.pdf897KbAdobe PDF
View/Open
Title: Hur många är för lite? - en kvantitativ studie kring regeringars åsikter om fertilitet
Authors: Wallmark Lesslie, Sara
Issue Date: 9-Jul-2012
Degree: Student essay
Series/Report no.: Europakunskap uppsats
Keywords: Fertilitetsnedgångar, Välfärdsregimer, Familjepolitiska policys
Abstract: Problemet med låga fertilitetsnivåer har uppmärksammats och aktualiserats av både EU och FN. Denna uppsats har diskuterat fertilitetsnedgångar från ett regeringsperspektiv med hjälp av kvantitativ data rörande regeringars åsikter som fertilitet. Vi har försökt att inte bara kartlägga hur det ser ut utan också ta ytterligare ett steg i att förklara varför det ser ut som det gör. Detta har vi gjort genom att diskutera kring ett ideologiskt-, ett effektivitets- och ett EU-perspektiv. Resultaten ha... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/29663
Appears in Collections:Kandidatuppsatser/Bachelor theses

 

 

© Göteborgs universitet 2011